Kontaktné údaje sú nasledovné

BAGPRESS s.r.o.
Športová 1416
946 34 Bátorové Kosihy


tel./fax : +421-35 77 97 147
tel. : +421-35 77 97 212


mobilné čísla:
Konateľ : Ing. Gábor Cséplő +421-905-401921
Výroba sáčkov : Ing. Zoltán Cséplő +421-905-401922
Kartonáž : Bc. Szilárd Cséplő +421-918-967505